www.zurawiec.pl

Nordic walking


Energiczne maszerowanie z kijkami w dłoniach zwane nordic walking zyskało ostatnio ogromną popularność. I nic dziwnego. Jeszcze lepiej, gdy uprawianie tej formy aktywności odbywa się w pięknym otoczeniu i na świeżym powietrzu, tego zaś Żurawiec posiada pod dostatkiem. Polne drogi i leśne dukty wokół Pensjonatu w połączeniu z czytelną mapką dostępną w naszej recepcji umożliwiają zataczanie kilkukilometrowych pętli bez obawy o zabłądzenie.

Systematyczne chodzenie z kijkami o każdej porze roku to zdecydowana poprawa ogólnej kondycji. Tym, którzy nie przywiozą sprzętu ze sobą wypożyczymy kijki profesjonalne.